Nopek Oy

Nopek Oy är ett privatägt familjeföretag. Företaget har specialiserat sig i konsultering och förmedling av biobränsle-, funktionella mat-ingredienser och specialkemikalier.

Nopek Oy äger också andelar i andra företag inom branschen. Företagets VD är Keijo A. Ukkonen, som administrativ assistent fungerar Nea Halme.

Service och produkter

Nopek Oy importerar och lagrar följande produkter:

  • Tallbeckolja TB50
  • Råtallolja
  • Talloljaprodukter
  • Andra biobränslen