Nopek Oy

Nopek Oy är ett privatägt familjeföretag. Företaget har specialiserat sig i konsultering och förmedling av biobränsle-, funktionella mat-ingredienser och specialkemikalier.

Nopek Oy äger också andelar i andra företag inom branschen. Företagets VD är Keijo A. Ukkonen, som administrativ assistent fungerar Nea Halme.

Ta kontakt